Pilotti – kielikoulutusta maahanmuuttajataustaisille työntekijöille

"Suomen kielen opintojen tarjoaminen on hieno mahdollisuus helpottaa maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden arkea. Jakajistamme reilu 10% on maahanmuuttajia. He edustavat 39 Euroopan, Aasian ja Afrikan kansallisuutta", sanoo toimitusjohtaja Hannu Kärki Helsingin Jakelu-Expert Oy:stä.

Kielikoulutuksen tavoitteena on sujuvoittaa työntekoa, kohottaa työhyvinvointia ja parantaa työturvallisuutta. Kielikoulutus kestää yrityksessä kolme kuukautta. Oppitunteja on yhteensä 90, kahdesti viikossa. Pilottiryhmässä on aloittanut 16 henkilöä.

"Koulutus on yhdessä Spring House Oy:n kanssa räätälöity meille. Jakajat oppivat suomen kielen taitoa, jota he tarvitsevat toimiessaan jakoalueilla", sanoo Kärki.

Työpaikkasuomen koulutuksesta hyötyvät kaikki: työntekijät, yritys ja yhteiskunta

"Kotouttaminen on välittämistä. Olisi hienoa, jos työnantajat yleisimminkin ottaisivat kielikoulutuksen tärkeäksi osaksi kotouttamista. Kokisimme, että me kaikki Suomessa työskentelevät puhallamme yhteen hiileen", Kärki summaa.

”Tarvitsemme kielitaitoa”

"Odotamme innolla suomen kielen koulutuksen tuomia mahdollisuuksia. Erityisesti käytännön suullisen kielitaidon kartuttaminen on meille tärkeää", toteavat Helsingin Jakelu-Expert Oy:n työntekijät, Arno van Wees ja Samson Tadesse Redi.

Hollantilainen van Wees on asunut Suomessa kymmenen vuotta ja etiopilainen Redi reilut kuusi vuotta. Jakelutyössä he kohtaavat monenlaisia tilanteita, joissa käytännön suomen kielitaidosta tulee olemaan paljon hyötyä.

"Odotan kovasti sitä, että voin myös työajan ulkopuolella toimia suomen kielellä", Redi sanoo.