Tietosuojalauseke

Suomen Suoramainonta -konserni on sitoutunut noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Toivomme asiakkaidemme, palveluidemme käyttäjien ja yhteistyökumppaniemme tutustuvan tähän tietosuojalausekkeeseen.

Suomen Suoramainonta Oy sekä kukin sen kanssa samaan SSM-konserniin kuuluva tytär- tai osakkuusyhtiö (Länsi-Uudenmaan Mainosjakelu Oy ja Oulu Suorajakelu Oy) ovat yhteisrekisterinpitäjiä, jotka määrittävät yhdessä henkilötietojen käyttötarkoitukset ja keinot. Yhteisrekisterinpitäjät ovat sopineet, että Suomen Suoramainonta Oy vastaa itsensä ja tytär- tai osakkuusyhtiöiden puolesta rekisteröityjen informoinnista.

 

Tässä tietosuojalausekkeessa kerromme tarkemmin, mm.:

 • millaisia tietoja kerätään ja mihin tarkoitukseen
 • millä perusteella tietoja käsitellään
 • kuinka kauan tietoja säilytetään
 • miten palvelussa käytetään evästeitä
 • millaisia vaikutusmahdollisuuksia rekisteröidyllä on
 • mihin henkilötietoja luovutetaan tai siirretään
 • miten henkilötiedot suojataan
 • kenelle palvelumme on suunnattu
 • milloin toimimme yhteisrekisterinpitäjänä
 • miten tietosuojalauseketta voidaan muuttaa
 • mihin rekisteröity voi ottaa yhteyttä

1. Millaisia tietoja minusta kerätään ja mihin tarkoitukseen?

Keräämme rekisteröidystä vain ennalta määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Käyttötarkoitus määrittää minkälaista tietoa rekisteröidystä kerätään missäkin tilanteessa. Pyrimme kertomaan tietoja kerätessämme, mitkä tiedot ovat palveluiden käytön edellytys tai muutoin pakollisia sopimuksen täyttämiseksi, ja mitkä tiedot rekisteröity voi antaa niin halutessaan. Tyypillisesti käsittelemme seuraavia tietoja:

1) Asiakas- ja yhteistyökumppanitiedot: Keräämme asiakkaan, kumppanin tai niiden edustajan tietoja mm. tilauksen tai palvelun toimittamiseksi ja laskuttamiseksi, asiakassuhteen hoitamiseksi ja kehittämiseksi sekä markkinointiin ja mielipidetutkimuksiin. Käsittelemiimme tietoihin kuuluvat mm. yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, henkilötunnus luottokaupassa, kyselyihin ja tutkimuksiin annetut tiedot, puhelutallenteet sekä suostumukset ja kiellot.

2) Potentiaalisten asiakkaiden tai yhteistyökumppanien tiedot: Käsittelemme potentiaalisten asiakkaidemme tai niiden edustajien tietoja markkinointia varten. Potentiaalisista asiakkaista, kuten palveluistamme mahdollisesti kiinnostuneista henkilöistä tai entisistä asiakkaistamme, käsittelemme tyypillisesti tiedot nimestä ja yhteystiedoista. Entisistä asiakkaista voimme käsitellä myös aikaisempiin tilauksiin liittyviä tietoja. Potentiaalisista yritysasiakkaiden tai yhteistyökumppanien yhteyshenkilöistä käsittelemme lisäksi henkilön työtehtäviin liittyviä tietoja, kuten asema tai vastuualue yrityksessä.

3) Evästeillä ja muilla vastaavilla tekniikoilla palveluiden käytöstä havainnoidut tiedot: Keräämme evästeiden ja muiden vastaavien teknologioiden avulla automaattisesti tietoja, jotka auttavat meitä ymmärtämään, kuinka paljon käyttäjiä palveluillamme on, millaiset sisällöt ovat suosittuja ja kuinka kauan käyttäjä sisältöjä tarkastelee. Tietojen avulla voimme kehittää palveluitamme ja liiketoimintaamme ja markkinointiviestintää sekä ehkäistä ja tutkia väärinkäytöksiä. Näitä tietoja ovat mm. palvelun ominaisuuksien käyttö- ja selaustiedot, yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste, selain ja selaimen versio, IP-osoite, istunnon aika ja kesto sekä näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä.

4) Muualta hankitut tiedot: Saatamme käyttää tietojen päivittämisessä ja rikastamisessa ulkopuolisia tietolähteitä, kuten Profinderin yritysten päättäjätietojen päivitystä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereitä ja muita vastaavia yksityisiä ja julkisia rekistereitä. Tietojen avulla voimme varmistaa, että rekisteröityä kohdellaan virheettömien ja ajantasaisten tietojen perusteella sekä erilaisten rikasteiden avulla räätälöidä tarjoamaamme yhä paremmin rekisteröidyn ennakoituja mielenkiinnon kohteita vastaavaksi.

 

2. Millä perusteella henkilötietoja käsitellään?

Käsittelemme tietoa seuraavilla tietosuojalainsäädäntöön pohjautuvilla perusteilla:

Suostumus: Voimme käsitellä rekisteröidyn tietoja tehdäksemme sähköisiä markkinointitoimenpiteitä tai luovuttaaksemme yhteystietoja valikoitujen kumppanien suoramarkkinointitoimenpiteitä varten. Voimme myös pyytää rekisteröidyn suostumuksen siinä tilanteessa, että käsittelyn tarkoitukset muuttuisivat. Lisäksi evästeitä asetetaan pääosin rekisteröidyn suostumukseen perustuen.

Oikeutettu etu: Käsittelemme yritysasiakkaidemme tai yhteistyökumppaniemme edustajien tietoja ko. yrityksen kanssa tehtyyn sopimukseen perustuvan asiallisen yhteyden nojalla. Käsittelemme tietoja myös liiketoiminnan kehittämiseen, arvontojen, kilpailujen, tapahtumien ja tutkimusten toteuttamiseen, väärinkäytösten estämiseen ja selvittämiseen sekä virheiden korjaamiseen sekä puhelimitse tai postitse tapahtuvaan taikka työtehtävien perusteella kohdistettuun markkinointiin. Nämä tarkoitukset ovat liiketoimintamme kannalta välttämättömiä sekä perusteltuja rekisteröidyn ja yhtiömme välisen asiallisen yhteyden perusteella ja siten oikeutetun etumme mukaisia. Ottaen huomioon käsiteltävien tietojen luonteen, käyttötarkoitukset sekä rekisteröidyn ja yhtiömme välisen suhteen, katsomme, ettei käsittely ole ristiriidassa rekisteröidyn perusoikeuksien tai -vapauksien kanssa. Rekisteröity voi vastustaa käsittelyä, esimerkiksi kieltäytyä markkinointiviestinnän vastaanottamisesta, milloin tahansa.

Lakisääteinen velvoite: Voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin rekisteröidyn henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä. Tällöin käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen.

 

3. Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään?

Säilytämme rekisteröidyn henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Pyrimme pitämään tiedot ajantasaisina ja virheettöminä.

Säilytämme asiakkaan tai yhteistyökumppanin tietoja ainakin asiakas- tai yhteistyösuhteen keston ajan ja korkeintaan kaksi vuotta yhteistyön päättymisen jälkeen. Potentiaalisten asiakkaiden tietoja säilytetään markkinointitarkoituksiin tyypillisesti niin kauan kuin henkilö ei ole kieltäytynyt vastaanottamasta markkinointiviestintää, eivätkä tiedot ole muutoin vanhentuneet. Henkilö voi halutessaan kieltäytyä markkinoinnista milloin tahansa tai pyytää tietojensa poistamista.

Voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen. Laskutustietoja säilytetään tyypillisesti seitsemän vuoden ajan.

 

4. Käytetäänkö sivustoilla evästeitä ja mitä ne ovat?

Me ja valikoidut yhteistyökumppanimme tallennamme käyttäjän päätelaitteelle tietoja, kuten evästeitä ja laitetunnisteita, ja käytämme tietoja käyttäjälle esitettyihin tarkoituksiin. Evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla voidaan kerätä tietoja siitä, miten ja milloin verkkopalveluja käytetään, ja näin voidaan palveluja kehittää edelleen käyttäjäystävällisemmiksi.

Eväste on tiedosto, joka tallennetaan käyttäjän selaimeen. Evästeiden käyttöön perustuvat tekniikat muun muassa mahdollistavat sen, että käyttäjän ei halutessaan tarvitse syöttää käyttäjätunnuksia ja salasanoja joka kerta uudelleen. Evästetiedosto sisältää nimettömän tunnisteen, jota käytetään selaimen yksilöintiin ja palvelujen käytön seurantaan.

Evästeet voivat säilyä käyttäjän päätelaitteella siihen saakka, kunnes ne poistetaan. Käytössä on myös istuntokohtaisia evästeitä, jotka vanhentuvat käyttäjän vierailun (eli istunnon) päätyttyä. Ns. ensimmäisen osapuolen evästeet ovat pääasiallisesti osoitepalkissa näkyvän sivuston asettamia. Näiden lisäksi palveluissamme käytetään ns. kolmansien osapuolien, kuten mittauspalveluiden tarjoajien evästeitä.

Välttämättömät evästeet mahdollistavat erilaisia toiminnollisuuksia, kuten sisäänkirjautumisen ja erilaiset sivustokohtaiset asetukset. Nämä välttämättömät evästeet ovat aina käytössä, ellei käyttäjä estä evästeitä selaimen asetusten avulla. Muut, ns. ei-välttämättömät evästeet asetetaan käyttäjän suostumuksella. Alla esimerkkejä kumppaneistamme:

- Analytiikka: Google Analytics

 • Käytämme Google Inc.:n tarjoamaa verkkoanalytiikkapalvelua Google Analyticsia, jonka avulla analysoimme verkkosivustojemme käyttöä sekä kehitämme verkkosivustojamme käyttäjiä yhä paremmin palvelevaksi. Googlen työkalujen käyttämiin evästeisiin tallennettavat tiedot lähetetään edelleen tallennettaviksi Googlen palvelimiin eri puolilla maailmaa. Tästä johtuen kyseisiä tietoja voidaan käsitellä palvelimilla, jotka sijaitsevat muualla kuin käyttäjän asuinmaassa. Saamiensa tietojen avulla Google arvioi käyttäjän tapaa selata sivujen sisältöä ja laatii yhteenvetoraportteja sivuston käytöstä. Lisäksi Google laatii selvityksiä sivustojen yhteydessä tarjottavista palveluista ja tuottaa internetin käyttöä koskevia tilastoja. Google voi myös välittää tietoja kolmansille osapuolille, jos lainsäädäntö sitä edellyttää, tai tapauksissa, joissa kolmas osapuoli käsittelee tietoa Googlen toimeksiannosta.
 • Lue lisää: https://policies.google.com/privacy?hl=fi

Käyttäjällä on mahdollisuus tehdä evästevalintoja, kun hän saapuu sivustolle ensimmäisen kerran. Käyttäjä voi muuttaa evästevalintojaan, kuten peruuttaa antamansa suostumuksen, milloin tahansa. Lisäksi käyttäjä voi tyhjentää tai estää evästeet selaimen asetuksista. Evästeiden estäminen voi estää sivustoa toimimasta suunnitellulla tavalla.

 

5. Millaisia vaikutusmahdollisuuksia rekisteröidyllä on?

Olemme sitoutuneita tarjoamaan valinta- ja hallintamahdollisuuksia tietosuojaan liittyen. Alla listaamme erilaisia tapoja, joilla rekisteröity voi vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn:

 • Pääsyoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Jos henkilötietoja käsitellään, rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy henkilötietoihin edellyttäen, että tietojen antaminen ei vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin.
 • Tietojen korjaaminen ja poistaminen: Rekisteröidyn pyynnöstä oikaisemme, täydennämme tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot.
 • Tietojen siirtäminen: Rekisteröity voi saada siirretyksi antamansa henkilötiedot, joita käsittelemme automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella.
 • Suoramarkkinoinnin ja siihen liittyvän profiloinnin kielto-oikeus: Rekisteröity voi milloin tahansa kieltää tietojensa luovuttamisen ja käsittelyn suoramarkkinointia varten painamalla viestin lopussa olevaa linkkiä tai ottamalla yhteyttä kohdassa 10 esitetyin tavoin.
 • Vastustamis- ja rajoittamisoikeus: Rekisteröity voi vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun, henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella. Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa tietojen paikkansapitävyyden.
 • Suostumuksen peruuttaminen: Rekisteröity voi peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme tai muilla erikseen tarjotuin keinoin.
 • Valitusoikeus: Rekisteröity voi tehdä valituksen viranomaiselle (www.tietosuoja.fi), mikäli hän katsoo, että henkilötietoja on käsitelty tämän tietosuojalausekkeen ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön vastaisesi. Evästeiden osalta valvova viranomainen on Traficom (www.traficom.fi).

Rekisteröidyn pyynnöt arvioidaan tapauskohtaisesti. Voimme säilyttää ja käyttää rekisteröidyn henkilötietoja, jos se on tarpeen lainsäädännön velvoitteiden noudattamiseksi, riita-asioiden ratkaisemiseksi tai sopimusten täytäntöönpanemiseksi. Pyydämme oikeuksien käyttämiseksi todentamaan henkilöllisyyden, jotta voimme varmistua siitä, että annamme henkilötietoja vain sille henkilölle, jota ne koskevat. Oikeuksien käyttämiseksi pyydämme ottamaan yhteyttä kohdassa 10 esitetyin tavoin.

 

6. Luovutetaanko tai siirretäänkö henkilötietoja kolmansille osapuolille?

Emme myy, vuokraa, siirrä tai luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille muissa kuin alla esitetyissä tapauksissa:

 • Mediatalo Keskisuomalainen: Voimme luovuttaa rekisteröidyn henkilötietoja Mediatalo Keskisuomalaiseen kuuluville yhtiöille perusteltuja käyttötarkoituksia varten. Mediatalo Keskisuomalaiseen kulloinkin kuuluvat yhtiöt ovat nähtävillä täällä.
 • Suostumus: Voimme luovuttaa rekisteröidyn tietoja kolmansille osapuolille, mikäli rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa.
 • Viranomaiset: Voimme luovuttaa rekisteröidyn henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.
 • Yritysjärjestelyt: Mikäli myymme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, rekisteröidyn henkilötietoja voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille.
 • Perintä ja oikeusvaateet: Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille, jos se on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi taikka oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Käytämme tietojen käsittelyssä alihankkijoita, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että tietoja käsitellään kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön ja tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti.

Emme pääsääntöisesti siirrä tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Jos siirrämme tiedot EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita käyttäen, ja muuten siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti.

 

7. Miten henkilötietoni suojataan?

Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, salaustekniikoiden käyttö, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

Pyydämme huomioimaan, että verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Rekisteröity vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta.

 

8. Miten toimimme yhteisrekisterinpitäjänä?

Suomen Suoramainonta Oy sekä kukin sen kanssa samaan SSM-konserniin kuuluva tytär- tai osakkuusyhtiö (Länsi-Uudenmaan Mainosjakelu Oy ja Oulu Suorajakelu Oy) ovat yhteisrekisterinpitäjiä, jotka määrittävät yhdessä henkilötietojen käyttötarkoitukset ja keinot.

Yhteisrekisterinpitäjät informoivat rekisteröityjä henkilötietojen käsittelystä tämän tietosuojalausekkeen kautta. Rekisteröity voi oikeuksiensa käyttämiseksi olla yhteydessä mihin tahansa alla mainittuun yhtiöön, mutta suosittelemme mutta suosittelemme käyttämään kohdassa 10 mainittuja yhteystietoja.

Toimimme yhteisrekisterinpitäjänä myös esimerkiksi silloin, kun ylläpidämme sivua Facebookissa. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saa Facebookin tietosuojakuvauksesta. Näemme Facebook-sivujemme tykkääjien ja kommentoijien tiedot käyttäjien itse määrittämien yksityisyysasetusten mukaisesti. Lisäksi käsittelemme tilastotietoja mm. Facebook-sivujemme tykkäyksistä ja vierailuista, julkaisuidemme näkyvyydestä sekä julkaisuidemme tavoittaneiden henkilöiden demografiaprofiileista. Emme yhdistä näitä tietoja muihin tässä tietosuojalausekkeessa kuvattuihin tietoihin, emmekä voi tilastotietojen avulla tunnistaa yksittäistä henkilöä.

 

9. Voidaanko tätä tietosuojalauseketta muuttaa?

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojalausekkeen sisältöön säännöllisesti.

Lauseke on päivitetty viimeksi 10.1.2024, jolloin on päivitetty yhtiö- ja osoitetietoja.​
 

10. Mihin rekisteröity voi ottaa yhteyttä?

Pyydämme ensisijaisesti ottamaan yhteyttä asiakaspalveluumme:

 • Suomen Suoramainonta Oy
 • Väritehtaankatu 8, 01300 Vantaa
 • 09 5615 6400
 • info@ssm.fi

Konsernin tietosuojavastaavaan saa yhteyden p. 014 622 00