Utdelning och direktreklam

SSM är den mest erfarna aktören inom DR-marknaden. Vi delar ut ca en miljard lokaltidningar, broschyrer, kataloger, myndighetsbrev och andra produkter om året. Nu kan du höja effekten på din kampanj genom att dra nytta av våra mångsidiga extratjänster redan i planeringsskedet!

 

Från idé till brevlådan - vårt unika servicekoncept

SSM Valmissuora är ett enkelt och komplett servicepaket som innehåller flera tjänster. Valmissuora lämpar sig perfekt för dig som har ett brådskande kampanjprojekt eller dig som inte har tid att lägga tid på flera arbetsskeden i en kampanj. Då du väljer Valmissuora tar vi hand om ombrytning och design av din reklam, selektering av distributionsområde, kvittansrundor och processering av ditt kampanjmaterial och tryck. Då ditt kampanjmaterial är färdigt ordnar vi med transport av tryckvaran till utdelare, utdelning på det valda distributionsområde och eventuellt en uppföljning av din kampanj.

 

Oadresserad och selekterad direktreklam

SSM tjänster för direktreklam omfattar selektering av både nationella och lokala distrikt och utdelning av reklambroschyrer, kataloger, tidningar eller meddelanden inom de utvalda distrikten. Om du vill, kan vi avgränsa utdelningen till ett bestämt distrikt. Ett enskilt distrikt täcker ungefär 220 hushåll. Vår selekteringstjänst är ett utmärkt alternativ för företag av olika storlek och med olika kommunikationsbehov.

Planering och selektering av ett distributionsområde

En lyckad kampanj kräver att du planerar distributionsområdet omsorgsfullt. I regel deltar våra försäljare i selektering av distributionsområden. Därför har vi gott om erfarenhet och vi känner till de bästa lösningarna för kampanjer på olika områden och distrikt. Utöver selektering har vi möjlighet att använda olika databaser som talar om för oss exakt var din målgrupp finns. För att kunna undersöka olika slags information om målgrupper har vi skapat enkla redskap som du kan använda via webben. Selektering hjälper dig att nå en bestämd målgrupp. Det här innebär att du alltid når just dem du är ute efter. På så sätt maximerar du effekten av din kampanj och håller koll på dina kostnader.

Undersökning ger resultat

Direktreklam kan testas i förväg, innan din egentliga kampanj börjar. Med hjälp av en internet-panel kan du testa den planerade kampanjen och se hur konsumenterna reagerar. Med uppföljning testar vi i efterhand hur konsumenterna har uppmärksammat din reklam i förhållande till reklam som visats i olika medier och producerats av andra annonsörer inom samma bransch. Ett annat sätt att utföra uppföljning är att lägga till element av en tävling till din kampanj. Då registrerar sig konsumenterna via webben eller genom att fylla i och skicka in ett svarsformulär med kontaktuppgifter. Sedan kan vi på basis av alla insamlade adresser bedöma hur effektiv kampanjen varit på ett visst område. Genom att testa och uppfölja en kampanj har vi möjlighet att samla in information åt dig som du kan utnyttja i din följande kampanj.