Laakkonen är överlägset den största försäljaren på den finska bilmarknaden. Samtidigt är företaget en pionjär även inom marknadsföring. Laakkonen har ett fräscht och modigt sätt att marknadsföra sina produkter och lansera olika servicekoncept.

“Vi har med ett års mellanrum lanserat en omfattande kampanj där vi ger våra kunder en sedel på 1000 euro som de kan utnyttja då de köper en bytesbil före ett bestämt datum. Kampanjen för år 2015 hade ett sammanlagt värde på hela 2 miljoner euro och den lanserades i tv, radio och på webben. Det allra viktigaste enskilda elementet i vår marknadsföring var en sedel vi delade ut som oadresserad direktreklam”, berättar Tea Koivisto, marknadsföringschef vid Laakkonen.

Inom bilbranschen använder man sig ofta av adresserad direktreklam. ODR är däremot mer sällsynt. Enligt vår erfarenhet är det trots allt mycket effektivt med ODR. Samtidigt är det fördelaktigt och med hjälp av SSM Gruppens redskap är det möjligt att selektera distributionsområden och rikta reklamen till bestämda områden.

Laakkonens direktreklam uppmärksammades upp till 90 %

Laakkonen driver verksamhet på 19 orter. Sammanlagt har företaget 28 stycken affärer och 19 representerade bilmärken. På grund av den omfattande verksamheten var även Laakkonens årliga kampanj massiv. DR delades ut till så gott som en miljon hushåll från Helsingfors till Kajana, i närhet av de områden där det fanns affärer.

“Kampanjen lanserades för första gången 2014 och 2015 upprepades den för andra gången. Resultaten var utmärkta redan under den första kampanjen men året efter var resultaten till och med ännu bättre. Vi hade satt upp oerhört höga mål gällande försäljning, och vi nådde så gott som allt vi strävat efter.

Även om det inte var nödvändigt att ha själva sedeln vi delat ut som DR, var det många som faktiskt tagit med sig den och räckte fram den i affären, berättar Tea Koivisto.

Det här bevisar att kampanjen uppmärksammades och att folk ville utnyttja den. Ett väldigt gott resultat.

Kampanjen uppmärksammades till 90 % medan 50–60 % av hushållen som vi nått hade bekantat sig mer i detalj med erbjudandet, berättar Tea Koivisto.

Den stora sedeln visade sig vara en  fördel

Laakkonen representerar så gott som alla bilmärken som säljs i Finland. Trots det är bytesbilhandeln koncernens största varumärke.

“Vi säljer fler än 20 000 bytesbilar om året. Därför ville vi med den här kampanjen koncentrera oss på att få fart på bytesbilhandeln. I början av året var handeln inte alls långsam, vilket den brukar. Det här var ett resultat av kampanjen som drevs i januari och februari. Sedeln vi delade ut som DR blev uppmärksammad och som en följd av det gick handeln het.

-Det var viktigt med en god planering. Sedeln var dubbelsidig. Den ena sidan såg ut som en sedel på ett tusen euro medan den andra sidan var fylld med information om själva kampanjen. Sedeln var så stor att folk med säkerhet såg den bland all övrig reklam.

Vi har varit jätte nöjda med vårt samarbete med SSM och den kampanj vi planerade tillsammans, säger Tea Koivisto tacksamt.