Kirkkonummen Sanomat

Kirkkonummen Sanomat utkommer två gånger om veckan. Tidningen distribueras inom ett växande ekonomiskt område och upplagan ökar hela tiden. Företaget har drivit framgångsrik verksamhet sedan år 1967.

“Tidningen har en upplaga på 28 122 exemplar och den har i medeltal 16–24 sidor, berättar Jussi Salo, chefredaktör på Kirkkonummen Sanomat.

Vi har samarbetat med SSM i lång tid och utdelningen har alltid fungerat väldigt bra. Precis som med alla tidningar, händer det självklart ibland av misstag att något hushåll blir utan en tidning men då ringer folk upp oss. Det är bra - på så sätt vet vi att vår tidning är viktig för våra läsare, säger Ilkka Jouhki, försäljningschef på Kirkkonummen Sanomat.

Jussi Salo understryker att läsarna har ett starkt förhållande till tidningen eftersom den delas ut lokalt.

Vi är en nyhetstidning på vårt lokala område och vi är väldigt tacksamma för det förtroende våra läsare visar oss. Det förtroendet är något vi vill värna gott om, berättar Salo.

Så här fungerar DR

Kirkkonummen Sanomat har sin redaktion i Kyrkslätt och redaktionen skickar allt material till Sockenbacka där sidorna läggs upp. Sedan får redaktionen färdiga PDF-dokument som den godkänner. Därefter åker materialet till ett tryckeri i Salo som ägs av en annan tidning - Turun Sanomat. Därefter transporteras de färdiga exemplaren till SSM Kedjans förråd i Kånala i Helsingfors där tidningarna om tisdagar och fredagar skickas ut till utdelarna. Sedan buntar utdelarna ihop tidningarna med all övrig reklam som ska delas ut följande dag.

Då all direktreklam är utdelad kvitterar utdelarna leveranserna med hjälp av sin smarttelefon eller dator. Därefter gör SSM en uppföljning vars syfte är att följa med hur väl distributionen sköts.