Utdelning som arbete

SSM Kedjan sysselsätter över 13 000 personer i utdelningsuppdrag. Våra arbetare är SSM Kedjans viktigaste resurs.

Din uppgift som utdelare är att dela ut gratisdistribuerade lokaltidningar, direktreklam och myndighetspost.

Vi har ett webbaserat introduktions och skolningsprogram som ger dig de färdigheter du kommer att behöva i ditt nya arbete och din viktiga roll som utdelare. Den webbaserade kursen ger dig värdefull information och praktiska tips som du kan ha nytta av som utdelare.

För att kunna bli utdelare av tidningar och direktreklam förutsätter vi att du deltar i skolningsprogrammet.

Har du frågor om utdelningsuppdrag eller vill du lämna in en arbetsansökan? Då ber vi dig kontakta oss på adressen:

www.jakajaksi.fi