Miljöansvar

Vår verksamhet och miljöpåverkan

I regel utförs utdelningen till fots eller med cykel, då den direkta miljöpåverkan är liten. För att distribuera direktreklam till våra utdelare använder vi små paketbilar. Således förbättrar utdelningsarbete våra arbetares hälsa och således är verksamheten också nyttig sett ur ett nationalekonomiskt perspektiv.

Vår verksamhet stävar efter att minimera all miljöpåverkan. I praktiken tillämpas denna strävan på följande sätt:

 • vi följer miljölagar
 • vi uppdaterar konstant antalet hushåll som vår direktreklam når
 • vi tillämpar selektering
 • omsorgsfull sortering och återvinning av avfall
 • vi uppmuntrar till ekonomiska färdmetoder och har uppföljningssystem för våra fordon
 • vi använder nya fordon med låga utsläpp
 • vi undviker rusningstider för våra distributioner
 • vi kör med fullpackade bilar
 • vi vårdar våra fordon regelbundet enligt ett serviceprogram
 • vi utför regelmässiga kontroller av våra fordon och kollar lufttryck i däck, vätskor mm. med jämna mellanrum
 • vi följer aktivt utvecklingen av lagstiftningen inom vår bransch

Papper är det första återvinningsbara materialet

I Finland påbörjades återvinning av papper redan på 1920-talet. Återvinning av papper är en av de första omfattande återvinningsverksamheterna i vårt land. Papper är förnybart och återvinningsbart material som tillverkas av en industri som tar hand om sitt miljöansvar och som planterar fler träd än den använder. Därtill utvecklar pappersindustrin konstant sin egen produktionskedja så att industrin belastar miljön allt mindre och mindre. Utöver pappers- och tryckindustrin utvecklas även återvinningssystemen och teknikerna vilket betyder att kvaliteten på produkterna blir konstant allt bättre.

Rätt mängd hushåll - färre spilloproduker

Antalet hushåll som omfattas av den lokala distributionen av ODR varierar mycket. Nya bostadsområden skapas konstant, den som åker på sommarsemester vill inte ha direktreklam under semestern medan den som vill köpa julklappar tar bort sin skylt om ingen direktreklam – situationen ändras från dag till dag. SSM Kedjan följer konstant med hur många hushåll som omfattas av ODR. Ifall vi upptäcker en avsevärd ändring i antalet utdelade exemplar meddelar vi våra kunder om det nya antalet så att de kan beställa rätt antal tryckta varor. Således trycker vi aldrig för många exemplar och belastar återvinningssystemet mindre.

Samhällsansvar

Vår verksamhet styrs av gemensamma värden

Vårt samarbete med våra kunder, samarbetspartners och personal baserar sig på förtroende, öppenhet och målmedvetenhet.

Våra tjänster sysselsätter en väldig mängd människor. Utdelning av tidningar, reklam och meddelanden är en del av en större produktionskedja som omfattar en avsevärd mängd människor inom skogsbruk, grafisk design, logistik och återvinning. Hela produktionskedjan sysselsätter direkt tusentals finländare.

Vårt personalansvar styrs av gemensamma värden, ansvarstagande, förtroende och flexibilitet.

SSM Kedjan erbjuder ungdomar och dig som letar efter jobb, ett självständigt deltidsjobb i närheten av det egna bostadsområdet. Tillsammans med oss kan unga skapa sig arbetserfarenhet och få personliga referenser som tyder på att man lyckats i sitt arbete. Det arbete vi erbjuder lär dig att arbeta självständigt och ta ansvar för arbetsuppgifter. Det här stöder växande ungdomar att bli mer självständiga och ger dem en möjlighet att lära sig något nytt inför framtida arbetsuppgifter. Vi välkomnar både rörliga deltidsarbetare och aktiva pensionärer att delta i vårt arbete. Deltidsarbetet är flexibelt och erbjuder även invandrare och utbytesstudenter en möjlighet att bekanta sig med arbete i Finland. Våra utdelare är den viktigaste delen av vår produktionskedja och en stor resurs för vårt företag. Vi uppskattar våra arbetares arbetskunnighet och problemlösningsförmåga. Läs mer om de arbetsmöjligheter vi kan erbjuda dig på adressen www.lisaduuni.fi.

Vi vill visa att vi stöder och ökar välfärden i vårt samhälle och därför understöder vi årligen i olika välgörenhetskampanjer. Just nu är vi med om att stöda det nya Barnsjukhuset samt den inhemska verksamheten för Rädda Barnen rf.