Förpacknings och buntningsinstruktion för tryckerierna

SSM går alltid tillsammans med tryckeriet igenom nedanstående punkter förrän slutliga trycksarbetet uppgörs. Dessa instruktioner bör alltid efterföljas i fall inte annat överenskommits.